De experts
Onze medewerkers zijn van jouw persoonlijke gegevens op de hoogte. Onze experts zien uitsluitend geanonimiseerde vragen.
Snel antwoord
U krijgt binnen twee weken na bevestiging antwoord op de vraag.
Onderwerpen
Onze experts geven uitsluitend advies over kwaliteitsafspraken, hoofdlijnen van de begroting en facilitering van de medezeggenschap.
Status advies
We geven advies aan de vragensteller en zijn geen instantie om geschillen te beslechten. Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarmee kunnen wij jou helpen?